Tjeckiska | Fraser - Affärer | Möten

Möten - Arrangering

Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
Formellt, mycket artigt
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Kdyby Vám to vyhovovalo?
Formellt, artigt
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Můžeme si sjednat schůzku?
Formellt, artigt
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Myslím, že bychom se měli setkat.
Formellt, direkt

Möten - Att skjuta upp ett möte

Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
Formellt, mycket artigt
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
Formellt, artigt
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Bylo by možné stanovit jiné datum?
Formellt, artigt
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
Musím odložit naši schůzku do...
Formellt, artigt
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
Formellt, artigt
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
Formellt, direkt
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Mohli bychom se sejít dříve/později?
Formellt, direkt

Möten - Att ställa in ett möte

Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Formellt, artigt
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
Formellt, artigt
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
Formellt, artigt
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
Formellt, artigt