Svenska | Fraser - Affärer | Möten

Möten - Arrangering

Mi ŝatus kunvenon kun sinjoro Smith bonvolu.
Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Formellt, mycket artigt
Kiam ĉu konvenas al vi?
När skulle det passa för dig?
Formellt, artigt
Ĉu ni povas aranĝi renkontiĝon?
Kan vi planera in ett möte?
Formellt, artigt
Mi pensas, ke ni devus renkonti.
Jag tycker att vi kunde träffas.
Formellt, direkt

Möten - Att skjuta upp ett möte

Mi scivolas ĉu oni povas prokrasti nian kunvenon?
Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Formellt, mycket artigt
Mi ne povas morgaŭ ĉe 2pm. Ĉu ni povas fari ĝin iom poste, diru 4pm?
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Formellt, artigt
Ĉu estus ebla starigi alian daton?
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Formellt, artigt
Mi devas prokrasti nian renkontiĝon ĝis...
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
Formellt, artigt
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis renkonti. Ĉu estus ebla renkonti ĉe alia dato?
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Formellt, artigt
Mi devas ŝanĝi la daton de nia kunveno.
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Formellt, direkt
Povus ni renkontri pli frue/poste?
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Formellt, direkt

Möten - Att ställa in ett möte

Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi vian kunvenon por morgaŭ. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Formellt, artigt
Bedaŭre, mi devas informi vin, ke mi ne povos ĉeesti nian proponita kunveno, kaj tial devas nuligi.
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Formellt, artigt
Mi timas, ke mi devos nuligi nian kunvenon por morgaŭ.
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Formellt, artigt
Pro..., mi timas ke mi devas nuligi nian kunvenon.
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
Formellt, artigt