Kinesiska | Fraser - Affärer | Möten

Möten - Arrangering

Mi ŝatus kunvenon kun sinjoro Smith bonvolu.
我想和史密斯先生预约一个时间。
Formellt, mycket artigt
Kiam ĉu konvenas al vi?
什么时间适合您?
Formellt, artigt
Ĉu ni povas aranĝi renkontiĝon?
我们能约见一个会面吗?
Formellt, artigt
Mi pensas, ke ni devus renkonti.
我认为我们应该见一面。
Formellt, direkt

Möten - Att skjuta upp ett möte

Mi scivolas ĉu oni povas prokrasti nian kunvenon?
我想知道我们是否能推迟会面呢?
Formellt, mycket artigt
Mi ne povas morgaŭ ĉe 2pm. Ĉu ni povas fari ĝin iom poste, diru 4pm?
明天下午2点我可能不行,晚一点可以吗?4点钟怎么样?
Formellt, artigt
Ĉu estus ebla starigi alian daton?
我们可以另约一个时间吗?
Formellt, artigt
Mi devas prokrasti nian renkontiĝon ĝis...
我不得不把会面推迟到...
Formellt, artigt
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis renkonti. Ĉu estus ebla renkonti ĉe alia dato?
不好意思,我们预约的那天我另外有约,我们另约一个时间好吗?
Formellt, artigt
Mi devas ŝanĝi la daton de nia kunveno.
我不得不更改我们会面的日期。
Formellt, direkt
Povus ni renkontri pli frue/poste?
我们的会面能提前/推迟一点吗?
Formellt, direkt

Möten - Att ställa in ett möte

Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi vian kunvenon por morgaŭ. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消明天的预约,对因此造成的任何不便,我表示十分抱歉。
Formellt, artigt
Bedaŭre, mi devas informi vin, ke mi ne povos ĉeesti nian proponita kunveno, kaj tial devas nuligi.
非常抱歉地告诉您,我无法参加我们约定的会面,因而不得不取消预约。
Formellt, artigt
Mi timas, ke mi devos nuligi nian kunvenon por morgaŭ.
恐怕我必须取消明天的预约。
Formellt, artigt
Pro..., mi timas ke mi devas nuligi nian kunvenon.
因为...,恐怕我不得不取消会面。
Formellt, artigt