Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

(giờ) sáng
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
xấp xỉ
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
gửi đến
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Cử nhân (chuyên ngành xã hội nhân văn)
Licencjat
Typ av högskoleexamen
Giờ chuẩn Trung Âu
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Công chúa/Hoàng tử/ Thành viên hoàng gia...
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
tức là/nghĩa là...
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
liên hợp/tập đoàn
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
TNHH
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
không áp dụng
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
STT.
nr (numer)
Används vid beställningar
thường niên/hàng năm
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
(giờ) chiều/tối/đêm
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
xem tiếp trang sau
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Phó chủ tịch
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande