Tjeckiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

de. (délelőtt)
a. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
kb. (körülbelül)
přibl. (přibližně)
Används tillsammans med uppskattningar
figyelmébe (levélcímzéskor)
MP. (do vlastních rukou)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Bc. (Bakalář)
Typ av högskoleexamen
CET (Közép-Európai Idő)
CET (Středoevropský čas)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Mélt. (Méltósága)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Används som titel för honorära personer
azaz
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
egyesült társaság
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
a.s. (akciová společnost)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (nem alkalmazható)
n/a (chybějící data)
Används då något inte går att tillämpas
sz. (szám/számú)
č. (číslo)
Används vid beställningar
évente
p.a. (per annum - ročně)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
du./este (délután/este)
p. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
folyt. (folytatás a másik oldalon)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Elnökhelyettes
VP (viceprezident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande