Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

de. (délelőtt)
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
kb. (körülbelül)
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
figyelmébe (levélcímzéskor)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
CET (Közép-Európai Idő)
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Mélt. (Méltósága)
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
azaz
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
egyesült társaság
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (nem alkalmazható)
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
sz. (szám/számú)
ตัวเลข
Används vid beställningar
évente
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
du./este (délután/este)
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
folyt. (folytatás a másik oldalon)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Elnökhelyettes
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande