Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

de. (délelőtt)
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
kb. (körülbelül)
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
figyelmébe (levélcímzéskor)
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
CET (Közép-Európai Idő)
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Mélt. (Méltósága)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
azaz
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
egyesült társaság
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (nem alkalmazható)
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
sz. (szám/számú)
nr (nummer)
Används vid beställningar
évente
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
du./este (délután/este)
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
folyt. (folytatás a másik oldalon)
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Elnökhelyettes
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande