Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

de. (délelőtt)
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
kb. (körülbelül)
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
figyelmébe (levélcímzéskor)
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Licencjat
Typ av högskoleexamen
CET (Közép-Európai Idő)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Mélt. (Méltósága)
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
azaz
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
egyesült társaság
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (nem alkalmazható)
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
sz. (szám/számú)
nr (numer)
Används vid beställningar
évente
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
du./este (délután/este)
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
folyt. (folytatás a másik oldalon)
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Elnökhelyettes
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande