Nederländska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

de. (délelőtt)
v.m. (voor de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
kb. (körülbelül)
ong. (ongeveer)
Används tillsammans med uppskattningar
figyelmébe (levélcímzéskor)
t.a.v. (ter attentie van)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
CET (Közép-Európai Idő)
MET (Middel-Europese Tijd)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Mélt. (Méltósága)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Används som titel för honorära personer
azaz
d.w.z. (dat wil zeggen)
Används vid förtydligande
egyesült társaság
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (nem alkalmazható)
n.v.t. (niet van toepassing)
Används då något inte går att tillämpas
sz. (szám/számú)
nr. (nummer)
Används vid beställningar
évente
p.j. (per jaar)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
du./este (délután/este)
n.m. (na de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
folyt. (folytatás a másik oldalon)
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Elnökhelyettes
VP (vice-president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande