Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

de. (délelőtt)
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
kb. (körülbelül)
大约
Används tillsammans med uppskattningar
figyelmébe (levélcímzéskor)
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
文学学士
Typ av högskoleexamen
CET (Közép-Európai Idő)
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Mélt. (Méltósága)
尊敬的
Används som titel för honorära personer
azaz
Används vid förtydligande
egyesült társaság
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (nem alkalmazható)
不适用
Används då något inte går att tillämpas
sz. (szám/számú)
订购号
Används vid beställningar
évente
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
du./este (délután/este)
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
folyt. (folytatás a másik oldalon)
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Elnökhelyettes
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande