Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

de. (délelőtt)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
kb. (körülbelül)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
figyelmébe (levélcímzéskor)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
CET (Közép-Európai Idő)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Mélt. (Méltósága)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
azaz
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
egyesült társaság
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (nem alkalmazható)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
sz. (szám/számú)
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
évente
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
du./este (délután/este)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
folyt. (folytatás a másik oldalon)
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Elnökhelyettes
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande