Franska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

de. (délelőtt)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
kb. (körülbelül)
approx. (approximativement)
Används tillsammans med uppskattningar
figyelmébe (levélcímzéskor)
attn. (à l'attention de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Licence
Typ av högskoleexamen
CET (Közép-Európai Idő)
HEC (heure d'Europe centrale)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Mélt. (Méltósága)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Används som titel för honorära personer
azaz
c.à.d (c'est-à-dire)
Används vid förtydligande
egyesült társaság
S.A. (Société Anonyme)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (nem alkalmazható)
n/a (non applicable)
Används då något inte går att tillämpas
sz. (szám/számú)
n° (numéro)
Används vid beställningar
évente
p. a. (par an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
du./este (délután/este)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
folyt. (folytatás a másik oldalon)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Elnökhelyettes
V.P. (vice-président)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande