Finska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

de. (délelőtt)
aamup.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
kb. (körülbelül)
n. (noin)
Används tillsammans med uppskattningar
figyelmébe (levélcímzéskor)
...henkilön käsiteltäväksi
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Typ av högskoleexamen
CET (Közép-Európai Idő)
GMT (Greenwich Mean Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Mélt. (Méltósága)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Används som titel för honorära personer
azaz
eli
Används vid förtydligande
egyesült társaság
Oy (osakeyhtiö)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Rajavastuuyhtiö
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (nem alkalmazható)
ei saatavilla
Används då något inte går att tillämpas
sz. (szám/számú)
nro. (numero)
Används vid beställningar
évente
per vuosi
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
du./este (délután/este)
iltap. (iltapäivällä)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
folyt. (folytatás a másik oldalon)
käännä sivu
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Elnökhelyettes
Varapresidentti
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande