Esperanto | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

de. (délelőtt)
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
kb. (körülbelül)
proks. (proksimume)
Används tillsammans med uppskattningar
figyelmébe (levélcímzéskor)
atn. (al la atento de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
CET (Közép-Európai Idő)
CET (Centreŭropa Tempo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Mélt. (Méltósága)
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Används som titel för honorära personer
azaz
t.e. (tio estas)
Används vid förtydligande
egyesült társaság
korp. (korpigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Lgt. (limigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (nem alkalmazható)
n/u (ne uzebla)
Används då något inte går att tillämpas
sz. (szám/számú)
no. (numero)
Används vid beställningar
évente
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
du./este (délután/este)
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
folyt. (folytatás a másik oldalon)
BR (bonvolu reversi)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Elnökhelyettes
VP (vicprezidanto)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande