Tjeckiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

vorm. (vormittags)
a. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ugf. (ungefähr)
přibl. (přibližně)
Används tillsammans med uppskattningar
z.Hd. (zu Händen von)
MP. (do vlastních rukou)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Bc. (Bakalář)
Typ av högskoleexamen
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
CET (Středoevropský čas)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Seine/Ihre Königliche Hoheit
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Används som titel för honorära personer
d.h. (das heißt)
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
a.s. (akciová společnost)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.z. (nicht zutreffend)
n/a (chybějící data)
Används då något inte går att tillämpas
Nr. (Nummer)
č. (číslo)
Används vid beställningar
pro Jahr
p.a. (per annum - ročně)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
nachm. (nachmittags)
p. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
b.w. (bitte wenden)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VPräs. (Vizepräsident)
VP (viceprezident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande