Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

vorm. (vormittags)
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ugf. (ungefähr)
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
z.Hd. (zu Händen von)
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Licencjat
Typ av högskoleexamen
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
d.h. (das heißt)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.z. (nicht zutreffend)
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
Nr. (Nummer)
nr (numer)
Används vid beställningar
pro Jahr
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
nachm. (nachmittags)
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
b.w. (bitte wenden)
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VPräs. (Vizepräsident)
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande