Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

vorm. (vormittags)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ugf. (ungefähr)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
z.Hd. (zu Händen von)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
d.h. (das heißt)
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.z. (nicht zutreffend)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
Nr. (Nummer)
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
pro Jahr
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
nachm. (nachmittags)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
b.w. (bitte wenden)
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VPräs. (Vizepräsident)
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande