Vietnamesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
(giờ) sáng
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
xấp xỉ
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
gửi đến
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Cử nhân (chuyên ngành xã hội nhân văn)
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Giờ chuẩn Trung Âu
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
Công chúa/Hoàng tử/ Thành viên hoàng gia...
Används som titel för honorära personer
yani
tức là/nghĩa là...
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
liên hợp/tập đoàn
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
TNHH
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
không áp dụng
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
STT.
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
thường niên/hàng năm
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
(giờ) chiều/tối/đêm
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
xem tiếp trang sau
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Phó chủ tịch
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande