Ungerska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
de. (délelőtt)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
kb. (körülbelül)
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
figyelmébe (levélcímzéskor)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
CET (Közép-Európai Idő)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
Mélt. (Méltósága)
Används som titel för honorära personer
yani
azaz
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
egyesült társaság
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
n/a (nem alkalmazható)
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
sz. (szám/számú)
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
évente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
du./este (délután/este)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Elnökhelyettes
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande