Tyska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
vorm. (vormittags)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
ugf. (ungefähr)
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
z.Hd. (zu Händen von)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Används som titel för honorära personer
yani
d.h. (das heißt)
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
n.z. (nicht zutreffend)
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
Nr. (Nummer)
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
pro Jahr
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
nachm. (nachmittags)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
b.w. (bitte wenden)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
VPräs. (Vizepräsident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande