Tjeckiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
a. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
přibl. (přibližně)
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
MP. (do vlastních rukou)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Bc. (Bakalář)
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
CET (Středoevropský čas)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Används som titel för honorära personer
yani
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
a.s. (akciová společnost)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
n/a (chybějící data)
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
č. (číslo)
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
p.a. (per annum - ročně)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
p. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
VP (viceprezident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande