Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
yani
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
ตัวเลข
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande