Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
yani
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
nr (nummer)
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande