Spanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
a.m (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
A/A
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
CET (Hora Central Europea)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
S.A.R (Su Alteza Real)
Används som titel för honorära personer
yani
es decir,...
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
S.A. (Sociedad Anónima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
N/A (no aplica)
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
nro. (número)
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
al año, anualmente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Ver reverso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Vicepresidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande