Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
yani
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
nr. (numărul)
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande