Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Licencjat
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
yani
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
nr (numer)
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande