Koreanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
오전
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
대개 (대략)
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
학사
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
중앙유럽 표준시
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
전하
Används som titel för honorära personer
yani
즉, 다시 말하자면
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
주식회사
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
사 (社)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
없음
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
매년
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
오후
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
뒷 장을 봐주십시오
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande