Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
大约
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
文学学士
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
尊敬的
Används som titel för honorära personer
yani
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
不适用
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
订购号
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande