Japanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
a.m.(午前中)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
おおよそ
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
・・・宛てに
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
文学士
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
中央ヨーロッパ標準時
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
殿下
Används som titel för honorära personer
yani
すなわち
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
法人組織
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
有限会社
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
該当なし
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
No.
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
毎年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
p.m. (午後)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
裏面に続く
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
副大統領
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande