Italienska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
Da mezzanotte alle 12
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
ca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
c/o (all'attenzione di)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Dott. (dottore)
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Används som titel för honorära personer
yani
i.e. (id est) / cioè
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
S.p.A. (Società per Azioni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
non applicabile / non pertinente
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
num.
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
annuale / per anno
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
Dalle tredici alle ventitré
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
vedi retro
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
VP (Vicepresidente)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande