Hindi | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
प्रातः... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
लगभग
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
...ध्यान दें.
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
IST
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
राजा/रानी
Används som titel för honorära personer
yani
जो है कि
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
इंक.
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
लिमिटेड
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
-
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
क्रं.
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
प्रतिवर्ष
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
दोपहर... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
अगला पन्ना
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
उपराष्ट्रपति
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande