Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
yani
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande