Finska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
aamup.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
n. (noin)
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
...henkilön käsiteltäväksi
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
GMT (Greenwich Mean Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Används som titel för honorära personer
yani
eli
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
Oy (osakeyhtiö)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
Rajavastuuyhtiö
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
ei saatavilla
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
nro. (numero)
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
per vuosi
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
iltap. (iltapäivällä)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
käännä sivu
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Varapresidentti
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande