Engelska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
approx. (approximately)
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
attn. (to the attention of)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Används som titel för honorära personer
yani
i.e. (id est)
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
n/a (not applicable)
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
no. (number)
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
PTO (please turn over)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
VP (vice president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande