Danska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
om morgenen
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
att. (attention)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
BA (Bachelor)
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Används som titel för honorära personer
yani
dvs. (det vil sige)
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
A/S (aktieselskab)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
Ikke tilgængelig
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
nr. (nummer)
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
pr. år (pro anno)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
om eftermiddagen
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
vende
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
vicedirektør
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande