Arabiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

sabah (öğleden önce)
صباحاً
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
tahmini
تقريبا
Används tillsammans med uppskattningar
dikkatine
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Typ av högskoleexamen
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
توقيت وسط أوروبا
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
huzurunda
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Används som titel för honorära personer
yani
أيْ
Används vid förtydligande
A.Ş. (anonim şirketi)
شَرِكة مُسَجَّلة
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
المحدودة
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
geçersiz
لا ينطبق
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
رقم
Används vid beställningar
yıllık / yılda bir
كل سنة
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
öğleden sonra
مَساءً
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
اقلب الصفحة من فضلك
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
نائب الرئيس
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande