Vietnamesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
(giờ) sáng
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
xấp xỉ
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
gửi đến
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
Cử nhân (chuyên ngành xã hội nhân văn)
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
Giờ chuẩn Trung Âu
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Công chúa/Hoàng tử/ Thành viên hoàng gia...
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
tức là/nghĩa là...
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
liên hợp/tập đoàn
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
TNHH
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
không áp dụng
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
STT.
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
thường niên/hàng năm
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
(giờ) chiều/tối/đêm
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
xem tiếp trang sau
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
Phó chủ tịch
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande