Ungerska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
de. (délelőtt)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
kb. (körülbelül)
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
figyelmébe (levélcímzéskor)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
CET (Közép-Európai Idő)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Mélt. (Méltósága)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
azaz
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
egyesült társaság
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
n/a (nem alkalmazható)
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
sz. (szám/számú)
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
évente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
du./este (délután/este)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
Elnökhelyettes
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande