Tyska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
vorm. (vormittags)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
ugf. (ungefähr)
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
z.Hd. (zu Händen von)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
d.h. (das heißt)
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
n.z. (nicht zutreffend)
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
Nr. (Nummer)
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
pro Jahr
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
nachm. (nachmittags)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
b.w. (bitte wenden)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
VPräs. (Vizepräsident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande