Turkiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
sabah (öğleden önce)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
tahmini
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
dikkatine
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
huzurunda
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
yani
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
A.Ş. (anonim şirketi)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
geçersiz
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
no. (numara)
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
yıllık / yılda bir
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
öğleden sonra
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande