Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
ตัวเลข
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande