Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
nr (nummer)
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande