Spanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
a.m (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
A/A
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
CET (Hora Central Europea)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
S.A.R (Su Alteza Real)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
es decir,...
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
S.A. (Sociedad Anónima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
N/A (no aplica)
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
nro. (número)
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
al año, anualmente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Ver reverso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
Vicepresidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande