Ryska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
... часов утра
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
ca. (circa -ровно)
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
прямо в руки
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Его величество
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
непригодный
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
№ (номер)
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
.../год (в год)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
... часов вечера
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
см. далее (смотри далее)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
Премьер
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande