Portugisiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
A/C (aos cuidados de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
V.A. (Vossa Alteza)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
p.ex. (por exemplo)
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
S/A (sociedade anônima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
Ltda. (limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
n/a (não aplicável)
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
nº. (número)
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
por ano
anual
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Vide verso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
Vice Presidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande