Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
Licencjat
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
nr (numer)
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande