Nederländska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
v.m. (voor de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
ong. (ongeveer)
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
t.a.v. (ter attentie van)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
MET (Middel-Europese Tijd)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
n.v.t. (niet van toepassing)
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
nr. (nummer)
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
p.j. (per jaar)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
n.m. (na de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
VP (vice-president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande