Koreanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
오전
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
대개 (대략)
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
학사
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
중앙유럽 표준시
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
전하
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
즉, 다시 말하자면
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
주식회사
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
사 (社)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
없음
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
매년
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
오후
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
뒷 장을 봐주십시오
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande