Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
大约
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
文学学士
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
尊敬的
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
不适用
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
订购号
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande