Japanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
a.m.(午前中)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
おおよそ
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
・・・宛てに
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
文学士
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
中央ヨーロッパ標準時
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
殿下
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
すなわち
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
法人組織
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
有限会社
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
該当なし
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
No.
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
毎年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
p.m. (午後)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
裏面に続く
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
副大統領
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande